L
当前位置: 首页 - 师资队伍 - 教师名录 - 副教授 - L - 正文
罗 昕

作者:罗昕 时间:2021-12-27 浏览次数:

职 称:副教授

学 历:博士

E-mail: xluo@hbut.edu.cn

研究方向:纳米电催化;纳米生物催化及传感

工作经历:

2021年至今任教于湖北工业大学生物工程与食品学院

研究成果:

(1)Xin Luo, Min Yang, Weiyu Song, Qie Fang, Xiaoqian Wei, Lei Jiao, Weiqing Xu, Yikun Kang, Hengjia Wang, Nannan Wu, Wenling Gu, Lirong Zheng, Liuyong Hu, Chengzhou Zhu. Advance Functional Material, 2021, 24, 2101193.

(2)Xin Luo, Xiaoqian Wei, Hengjia Wang, Wenling Gu, Takuma Kaneko, Yusuke Yoshida, Xiao Zhao, Chengzhou Zhu. Nano-Micro Letters. 2020, 12, 163.

(3)Xin Luo, Xiaoqian Wei, Hong Zhong, Hengjia Wang, Yu Wu, Qi Wang, Wenling Gu, Meng Gu, Scott Beckman, Chengzhou Zhu. ACS Applied Materials & Interfaces. 2020, 12, 3539-3546.

(4)Xin Luo, Xiaoqian Wei, Hengjia Wang, Yu Wu, Wenling Gu, Chengzhou Zhu. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2020, 8, 9721-9730.

(5)Xin Luo, Jiaoyan Yang, Dan Yan, Wei Wang, Xu Wu, Zhihong Zhu. Journal of Alloys and Compounds. 2017, 723, 505-511.

(6) Xin Luo, Zhen Luo, Xiaoqian Wei, Jiao Lei, Qie Fang, Hengjia Wang, Jinhua Wang, Wenling Gu, Liuyong Hu, Chengzhou Zhu. Analytical Chemistry.

专利:

一种铱单原子催化剂及其制备方法和应用,朱成周;顾文玲;罗昕,2021-1-19,中国, 202110070086.5。

上一篇: 李 玮
下一篇: 李涵泺
地址:湖北省武汉市洪山区南李路28号    邮编:430068   电话:027-59750483  学院办公室
Copyright © 2015-2018 湖北工业大学生命科学与健康工程学院